Over ons

Deze website is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), in opdracht van de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. In deze associatie werkt de VVGG samen met Te Gek!? om in Vlaanderen het stigma dat over psychische problemen hangt, te verminderen.

De associatie wil psychische problemen bespreekbaar te maken, en ijvert voor een correcte kijk op mensen met psychische problemen en op de zorg die voor deze mensen georganiseerd wordt.

De associatie wil daarom met zoveel mogelijk mensen, organisaties en groepen samenwerken en partnerships aangaan om het taboe rond geestelijke gezondheid - en dus een van de grootste sociale onrechtvaardigheden - te verminderen.

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) en maakt zelf ook deel uit van tal van Vlaamse en Europese organisaties.

Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. om patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).

Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en van de zorg ervoor.

Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleidsmensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.

Het opzet van deze site

Een kwart van alle Vlamingen krijgt vroeg of laat te maken met ernstige psychische problemen. Deze problemen zijn niet zomaar enkel biomedische, genetische, neurologische reacties of een ziekte van de hersenen. Het zijn meestal begrijpelijke, menselijke reacties op specifieke situaties. En naar die reacties kunnen we luisteren. En toch zoeken twee op drie mensen geen hulp, houden ze hun problemen stil. Soms uit schrik voor de reacties van anderen.

We maakten deze website zodat mensen de woorden kunnen vinden om te reageren op het verhaal van het psychisch lijden van anderen. Je hoeft geen professionele hulpverlener zijn om dit te kunnen doen. Doe gewoon. Doe normaal. Omdat het tijd is om normaal te doen over psychische problemen.
Daarom nodigen we iedereen, dus ook alle professionals uit de zorgsector, uit om dit initiatief kenbaar te maken bij collega’s, patiënten, cliënten, organisaties. Alle feedback om de website te verbeteren is welkom.

Vragen of bedenkingen?

Heb je nog vragen of bedenkingen bij de inhoud van deze website? Contacteer ons dan via mail. De VVGG verstrekt echter nooit therapeutisch advies. Daarvoor kun je altijd beter terecht bij professionele hulpverleners.
Adressen vind je hier